Tiina-Liisa Hjelman-Petrov

Olen Tiina-Liisa Hjelman-Petrov. Kuntohoitajaksi valmistuin 1986 ja fysioterapeutiksi 1995.
Työskentelyni alalla on on tapahtunut pääasiassa tuki- ja liikuntaelinasiakkaiden parissa, muodostuen sekä yksilöasiakkaista että ryhmäliikunnasta. Vuosien varrella käydyt kurssit ovatkin liittyneet nimenomaan tukemaan ammattitaitoani niin yksilöhoidoissa kuin ryhmäliikunnassa. Toimenkuvaani kuulukin tällä hetkellä allasryhmien ohjaus yksilöhoitojen lisäksi.

Vapaa-ajallani harrastan astangajoogaa, lenkkeilyä ja kuntosalillakin välillä viihdyn.

 

Arto Sainio

Olen Arto Sainio ja toimin FysioHetki Oy:n toimitusjohtajana. Fysioterapeutiksi valmistuin jo vuonna 1986 ja työkokemusta on karttunut lähinnä tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä urheilufysioterapian saralta.

Vapaa-aikana viihdyn mökkeilyn, veneilyn ja kalastuksen parissa.

 

Sari Helminen

Olen lantionpohjan fysioterapeutti. Olen suorittanut lantionpohjan fysioterapian perus- ja jatkokoulutuksia sekä suorien vatsalihasten erkauman- ja äitiysfysioterapian perusopintoja. Otan vastaan lantionpohjan toimintahäiriöstä kärsiviä naisia että miehiä sekä häntäluu kivuista kärsiviä on käynyt vastaanotollani. Fysioterapeutiksi olen valmistunut 2007 ja hieroja/urheiluhierojaksi 2003, josta lähtien olen työskennellyt erilaisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen parissa.

Kaksi ihanaa energistä tyttöä pitävät minut liikkeellä. Nautin kaikenlaisesta liikkumisesta erityisesti ulkona luonnossa vaikka maastopyöräillen.

Fysioterapeuttina haluan kohdata sinut ilolla, yksilöllisesti kokonaisvaltaisuuden huomioiden.

 

Outi Ojala

Valmistuin fysioterapeutiksi (AMK) Turussa v. 2007. Parin vuoden päästä päätin ryhtyä ammatinharjoittajaksi ja tällä tiellä ollaan edelleen. Yli 10 vuoden työkokemukseni tuki- ja liikuntaelinvaivojen parissa täydentyi kolmisen vuotta sitten lantionpohjan fysioterapeutin tutkinnolla.

Yksilöasiakkaiden lisäksi teen paljon ryhmäohjauksia altaalla sekä kuivalla maalla (pilates/lantionpohja-ryhmät). Keskivartalon sekä lantionseudun toimintahäiriöt kiinnostavatkin minua eniten.


 

Minna Merilä

Olen ensimmäiseltä ammatiltani valmistunut ammattitanssijaksi Turun Konservatoriolta 1999 pääaineenani klassinen baletti. Tanssijan uran jälkeen  valmistuin fysioterapeutiksi vuonna 2012. Olen erikoistunut tuki-ja liikuntaelinvaivoihin, suoraanvastaanotto-toimintaan, sekä urheiluvammojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Työssäni toimin lasten, nuorten, sekä aikuisten kanssa. Fysioterapian koulutuksen lisäksi toimin koulutettuna hierojana, urheiluhierojana, sekä personal trainerina. Tämän lisäksi olen suorittanut liikuntalääketieteen perusopinnot.

Erilaisista ryhmäliikuntatuntien suunnittelusta, kehittämisestä ja ohjaamisesta yli 15 vuoden kokemus.

 

Markku Litmanen

Moi, olen Markku Litmanen, syntynyt vuonna -69. Olen valmistunut hierojaksi v. -90 ja fysioterapeutiksi -95.  Olen työskennellyt pääasiassa tuki- ja liikuntaelin asiakkaiden kanssa eli käytännössä hoitokohteet ovat olleet ’ päästä varpaisiin ’ ja siltä väliltä. Vuosien varrella olen käynyt lukuisilla alan kursseilla, joissa on opeteltu tuki- ja liikuntaelimistön tutkimista, hoito- ja käsittelytekniikoita.

Vapaa-ajalla harrastan kuntoliikuntaa , luonnossa liikkumista ja sulanmaan aikana erityisesti golf on vienyt sydämeni.

 

Riikka Heinonen

Olen valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 2014. Työkokemusta olen kerännyt sekä julkisella puolella terveyskeskuksissa sekä yksityisellä sektorilla työskennellen monipuolisten tules - ja neurologisten asiakkaiden kanssa. Fysioterapeuttina olen helposti lähestyttävä, innostava ja asiakkaan voimavarat huomioiva. Vahvuuksiani ovat asiakkaan aito kohtaaminen sekä jatkuva halu kehittyä. Erityisesti nautin ryhmänohjauksista.

 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

FysioHetki Oy (2273498-8)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Arto Sainio
02 880 0000
arto.sainio@fysiohetki.fi

Henkilörekisterin nimi

FysioHetki Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

FysioHetki Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
arto.sainio@fysiohetki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna