Fysioterapeutin suoravastaanotto Turku

Fysioterapian suoravastaanotto on akuuttivastaanottotoimintaa, jossa tuki- ja liikuntaelinoireista kärsivä asiakas hakeutuu suoraan fysioterapeutin tutkimukseen ja ohjaukseen omatoimisesti  lääkärissä käynnin sijaan. Tarkoituksena on asiakkaan pääsy viivytyksettä arvioon, tieto jatkotoimenpiteistä, sekä yksilöidyt ohjeet omaan hoitoon nykyisten Käypä hoito- ja fysioterapiasuositusten mukaisesti. Toimintatapa nopeuttaa ja sujuvoittaa tule-potilasvirtojen kulkua ja hallintaa tehokkaammaksi. Fysioterapeutin osaamista hyödynnetään potilaan parhaaksi nopeuttamalla hoitoonpääsyä, jolloin sairauspoissalot sekä ennenaikainen eläköityminen vähenevät.

Fysioterapian suoravastaanotto edellyttää fysioterapeutilta erityisosaamista tuki-ja liikuntaelinoireisen potilaan tutkimisessa, kliinisessä päättelyssä ja harjoitteiden ohjauksessa. Voidakseen pitää fysioterapian suoravastaanottoa tulee fysioterapeutin käydä suoravastaanottokoulutus, joka antaa valmiudet myös lääkehoidon ja sairaslomatarpeen arviointiin.

Kaikkiin kipuoireisiin ei tarvita lääkärin vastaanottoa, vaan monet toiminnalliset vaivat korjaantuvat jo ensi käynnillä fysioterapeutin ohjeilla tai toimenpiteillä.

Ota yhteyttä

Milloin fysioterapeutin suoravastaanotolle?

 • Akuutit niskakivut 
 • Akuutit selkäkivut 
 • Raajakivut 
 • Kipu paikallista tai säteilevää ylä- tai alaraajaan
 • Päänsäryt 
 • Huimaukset 

Milloin lääkärille?

 • Vakuutustapaturmat 
 • Tapahtumat, joissa on mahdollinen murtuma 
 • Akuutti kova päänsärky tai huimaus 
 • Yläraajaoireet, jos sydänperäisen kivun mahdollisuus 
 • Päihderiippuvaisuutta 
 • Tulehduksellinen reuma 
 • Selkäkipu, johon liittyy virtsan- tai ulosteenkarkailu tai istuinalueen tuntopuutos 
 • Suolisto-ongelma
 • Äskettäin sairastettu bakteeri-infektio 
 • Kasvuhormonien käyttö
 • Kuume

Fysioterapeuttien suoravastaanotto

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (tules) muodostavat neljänneksen perusterveydenhuollon lääkärikäynneistä. Terveydenhuollon ammattihenkilölaki mahdollistaa fysioterapeutin suorittaa toimia, joihin hänellä on valmiustila koulutuksen, kokemuksen sekä ammattitaidon vuoksi. Tule-suoravastaanotolla potilas voi mennä fysioterapeutille lääkärikäynnin sijaan.

Tämä nopeuttaa ja helpottaa tule-potilasmassan kulkua ja hallinnointia dynaamisemmaksi. Potilaat pääsevät hoitoon nopeammin jonka seurauksena sairauspoissalot ja ennenaikaiset eläköitymiset pienenevät. Muut kulut vähenevät, kun jatkotutkimusten tarve vähenee ja tule-vaivojen takia tehtävien lääkärivierailujen määrä pienenee.

Yksityisellä sektorilla potilas voi hakeutua suoraan fysioterapeutille ilman lääkärin lähetettä. Lähetteen merkitys on koskenut yleensä Kelan fysioterapiasta maksamaa osakorvausta, mutta tänä päivänä korvaus on todella pieni.  Yksityisellä puolella työskentelevällä fysioterapeutilla on oikeus määritellä sairausloman tarve sekä suositella Käypä Hoito -suositusten mukaista kipulääkitystä.

Kansainvälisten tutkimusten perusteella suoravastaanottotoiminnasta on saatu erinomaisia käyttäjäkokemuksia. Mallilla on arvioitu saatavan aikaan merkittäviä säästöjä. Hyviä tuloksia on saatu mm. Australiassa, Alankomaissa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Samoja tuloksia on saatu aikaiseksi myös kotimaassa, jossa kokemukset ovat olleet samansuuntaisia. Potilaiden lisäksi lääkärit ja fysioterapeutit ovat olleet tyytyväisiä uuteen toimintatapaan. Potilasturvallisuuden suhteen ei ole jouduttu tinkimään, sillä fysioterapeutit tunnistavat kuntoutujien terveydelliset tilat ja ohjaavat potilaan tarvittaessa lääkärin vastaanotolle.

90 min FT:n Suoravastaanotto 88,00  €

Asiakastarinoita

"Minulla oli pitkään vaivannut kipu kyynerpäässä johon lähdin etsimään apua, päädyin Fysiohetken sivuille, josta luin mahdollisuudesta päästä fysioterapeutin suoravastaanotolle.

Minut vastaanotti Minna Merilä, joka alkoi asiantuntevasti kartoittamaan vaivaani, milloin se on tapahtunut, miten sen olen loukannut ja niin edelleen. Haastattelun jälkeen siirryttiin hoitopöydälle ja melko nopeasti Minnalla olikin jo selkeä tieto mistä kipuni johtuu. Kivun paikallistamisen jälkeen Minna aloitti hoidon, samalla kertoen minulle tarkemmin mitä hän tekee ja miksi. Minulla oli kokoajan sellainen olo, että olen asiantuntijan hoidossa.

Hoitojen jälkeen sain vielä mukaani omat kotona tehtävät venyttely ohjeet. Olen ehdottamasti saanut apua tästä, Kiitos Minnalle ja koko Fysiohetken porukalle. Suosittelen ehdottamasti kääntymään heidän puoleensa!"

Iiro Isomaa Fysiohetken asiakas.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

FysioHetki Oy (2273498-8)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Arto Sainio
02 880 0000
arto.sainio@fysiohetki.fi

Henkilörekisterin nimi

FysioHetki Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

FysioHetki Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
arto.sainio@fysiohetki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna