Jalkatutkimukset

Jalkaspesialisti ja fysioterapeutti Jarmo Kari auttaa sinua mielellään erikoisosaamisellaan: alaraajatutkimukset, yksilölliset tukipohjalliset ja Xsensible-jalkineet.

Alaraajatutkimus

Rasitusperäisten alaraaja- ja selkäoireiden syyt saattavat johtua virheellisestä askeltoistosta, eripituisista alaraajoista tai vääräntyyppisistä jalkinevalinnoista.

Alaraajojen toiminnallisten ja toistuvaa kompensaatiotarvetta aiheuttavien häiriöiden tunnistaminen ja niiden korjaaminen ovat oleellinen osa fysioterapiaa. Liikuntakipujen tutkiminen ja ratkaisumallit vaativat fysioterapeutilta vankkaa alaraajabiomekaanista tietämistä ja erityisesti käytännön kokemusta.

Jalkaspesialisti ja fysioterapeutti Jarmo Kari auttaa sinua mielellään erikoisosaamisellaan:

 • Askelkivut nilkassa, jalkaterissä ja polvissa
 • Vaivaisenluu, sekä muut varvasoireet
 • Morton-tyyppiset päkiähermokivut
 • Kantakalvotulehdukset / plantaarifaskiitit
 • Kivuliaat jalkapohjakovettumat
 • Jalkinehankintojen ohjeistukset
 • Yksilöllisten tukipohjallisten suunnittelu ja valmistus
 • Omaharjoittelun suunnittelu ja seuranta

Yksilölliset tukipohjalliset

Yksilöllisten tukipohjallisten käyttötarvetta suunniteltaessa on erityisen tärkeää huomioida asiakkaan toiminnassa ilmenevä oleellisin käyttöhaitta. Korostetaanko pohjallisessa kuormitusta keventävää ominaisuutta, vai askelohjautuvuutta suhteessa alustaan? Tuleeko tukipohjallinen seisomatyöhön, liikkuvaan työhön / harrastukseen, vai liikuntaan ja urheiluun?

Pitkän kokemuksensa tuomalla asiantuntijuudella Jarmo Kari on valinnut erilaisiin käyttötarkoituksiin parhaat mahdolliset ja käyttöä kestävät materiaalit. Näin saadaan paras mahdollinen yhteisvaikutus yksilöllisesti valmistettavien tukipohjallisten, viisaasti valittujen käyttöjalkineiden ja jalan rakenteellisien ominaisuuksien välille.

Jalkinevalinnat

Erilaiset jalkatyypit hyötyvät erilaisista jalkineominaisuuksista. Matalakaarinen jalkatyyppi hyötyy kiertotukevammasta jalkineesta, kun taas korkeakaarinen vaatii n. 20 mm kantaa, sekä hyviä vaimennusta tehostavia ominaisuuksia askelluksen kantaisku- ja tukivaiheessa. Erilaisissa askeleen toimintahäiriötilanteissa jalan kolmen keinuvaiheen (kanta-, nilkka- ja päkiäkeinujen) toiminta pitää huomioida jalkinetta valittaessa. Näin helpotetaan mainittavasti askelkipuja ja mahdollistetaan kivuttomampi kävely.

Xsensible-jalkineet

Xsensible-jalkineet ohjaavat jalan kuormitusta iskunvaimennuksen, tasapainotuksen ja ponnistusvaiheen osalta kaikissa jalkakeinutoimintojen vaiheissa. Valittaessa Xsensible-jalkineet, ei enää tarvitse liiallista pronaatiota korjaavia tukipohjallisia kävelykivun korjaamiseksi teettää.


Jalkaspesialisti ja fysioterapeutti
Jarmo Kari
jarmo@fysiopaletti.fi
040 501 7828


Lue lisää
www.fysiopaletti.fi

 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

FysioHetki Oy (2273498-8)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Arto Sainio
02 880 0000
arto.sainio@fysiohetki.fi

Henkilörekisterin nimi

FysioHetki Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

FysioHetki Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
arto.sainio@fysiohetki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna